Mua trực tuyến số tiền trúng giải khi tài khoản, mua trực tuyến số tiền trúng giải khi tài khoản?

mua trực tuyến số tiền trúng giải khi tài khoản?

thời gian thông báo chiến thắng

Sau khi trúng số, trung tâm xổ số sẽ gửi thông báo chiến thắng đến những người thắng cuộc bằng tin nhắn hoặc email. Thông báo chiến thắng thường được gửi trong vòng 24 giờ sau khi khai trương.

đến thời gian

Số tiền chiến thắng vào tài khoản thời gian tùy thuộc vào số tiền chiến thắng khác nhau:

Tiền thưởng nhỏ (dưới 1000 nhân dân tệ) : thường trong vòng 1-3 ngày làm việc sau khi thông báo chiến thắng được gửi đến các tài khoản.

Số tiền thưởng trung bình (1000 nhân dân tệ đến 50000 nhân dân tệ) : thông thường trong vòng 3-7 ngày làm việc sau khi thông báo chiến thắng được gửi đến các tài khoản.

Tiền thưởng lớn (hơn 50000 nhân dân tệ) : cần phải đến trung tâm xổ số dưới các giải thưởng, các tài khoản trong một thời gian dài hơn, thông thường trong vòng 10-15 ngày làm việc vào tài khoản.

yếu tố ảnh hưởng đến thời gian

Số tiền chiến thắng vào tài khoản thời gian có thể bị ảnh hưởng bởi các yếu tố sau đây:

Thời gian xử lý ngân hàng: thời gian xử lý có thể khác nhau ở các ngân hàng khác nhau.

Kỳ nghỉ: nếu thông báo về việc thắng giải hoặc việc trao giải diễn ra vào kỳ nghỉ, thời gian đến có thể bị trì hoãn.

Lưu lượng người: trung tâm xổ số có thể có nhiều người lưu lượng người trong thời gian cao nhất của việc trao giải, dẫn đến việc kéo dài thời gian đến tài khoản.

cách trao đổi giải thưởng

Người thắng có thể trao đổi bằng cách:

Giải thưởng trực tuyến: giải thưởng trực tuyến đến trung tâm xổ số, áp dụng cho tất cả số tiền thưởng.

Trao đổi trực tuyến: trao đổi thông qua trung tâm xổ số, áp dụng cho tiền thưởng nhỏ (dưới 1000 nhân dân tệ).

lưu ý

Những người thắng cuộc sẽ được trả tiền đúng thời hạn, nếu không trả quá hạn, sẽ được coi là từ bỏ tiền thưởng.

Phải mang theo giấy tờ căn cước hợp lệ và vé số để đoạt giải.

Cho tiền thưởng lớn, đề nghị tham khảo ý kiến các trung tâm xổ số hoặc các tổ chức tài chính liên quan để biết các thủ tục trao đổi và chính sách thuế cụ thể.

Bài này đã được đăng trong Xổ số Miền bắc. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.