Trực tuyến đôi màu đã mua một cuộc hẹn hiển thị những gì bạn có nghĩa là, hai màu trực tuyến đã mua một cuộc hẹn hiển thị những gì bạn có nghĩa là?

hai màu trực tuyến đã mua một cuộc hẹn hiển thị những gì bạn có nghĩa là?

Khi bạn mua vé số hai màu trên mạng, nếu bạn thấy trạng thái đặt trước, điều đó có nghĩa là đơn đặt hàng của bạn đã được tạo ra, nhưng chưa hoàn tất việc thanh toán hay xác nhận. Bạn có thể xác nhận đơn đặt hàng bằng cách hoàn thành thanh toán trong thời gian đã định hoặc chờ lệnh tự hủy bỏ.

ý nghĩa của tình trạng hẹn

Tình trạng cuộc hẹn có nghĩa là bạn đã đăng ký và đang chờ trả tiền. Lựa chọn của bạn sẽ không tham gia vào xổ số cho đến khi thanh toán hoàn thành hoặc đơn đặt hàng tự động hủy bỏ. Tình trạng hẹn không ảnh hưởng đến khả năng bạn trúng số.

làm thế nào để hoàn thành thanh toán

Để hoàn thành việc thanh toán, hãy đăng nhập vào tài khoản mua vé trực tuyến trong thời gian định, tìm thấy danh sách các đơn đặt hàng chưa thanh toán, và nhấn vào nút thanh toán ngay lập tức. Bạn có thể xem thời hạn đặt hàng trong danh sách. Nếu anh hoàn thành việc thanh toán trước thời hạn, đơn đặt hàng của anh sẽ được xác nhận. Nếu không, đơn đặt hàng sẽ tự động bị hủy bỏ.

câu hỏi thường gặp về tình trạng hẹn

Q: tôi có thể hủy bỏ đơn đặt hàng không? A: vâng, bạn có thể hủy bỏ đơn đặt hàng miễn là đơn đặt hàng chưa được xác nhận.

Câu hỏi: nếu tôi quên hoàn thành khoản thanh toán, điều gì sẽ xảy ra? Câu trả lời: nếu đơn đặt hàng của bạn không hoàn thành thanh toán trước thời hạn hạn, đơn đặt hàng sẽ tự động hủy bỏ, dự án số của bạn sẽ không tham gia vào xổ số của thời gian.

Câu hỏi: tình trạng đặt hàng có thể giành chiến thắng? Câu trả lời: tình trạng đặt phòng chỉ có thể tham gia xổ số sau khi thanh toán xong. Đơn đặt hàng sẽ không ảnh hưởng đến khả năng chiến thắng của bạn cho đến khi thanh toán xong.

Bài này đã được đăng trong Xổ số Miền bắc. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.